Исус Христос је исти јуче и данас и довека

Исус Христос је исти јуче и данас и довека